Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

SYRIAN REFUGGEES IN GREECE AT SYNTAGMA SQUARE/ΣΥΡΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΣΥΡΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Είμαστε οι Σύριοι πρόσφυγες που στεκόμαστε έξω από τη Βουλή από τις 19 Νοεμβρίου στη Πλατεία Συντάγματος .
Ξεκινήσαμε απεργία πείνας από τις 24 Νοέμβρη.
Ζητάμε πλήρη δικαιώματα ασύλου για τους πρόσφυγες.
Δραπετεύσαμε από το θάνατο στη Συρία. Δραπετεύσαμε  από το θάνατο στο Αιγαίο. Θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη.
Τα αιτήματα μας είναι τα παρακάτω:
·         Ανοίξτε τις πύλες επιβίβασης παρέχοντας μας τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μας επιτρέψετε να ταξιδεύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
·         Υποστηρίξτε τους Συρίους πρόσφυγες που είναι αποκλεισμένοι στην Ελλάδα. Ναυλώστε καράβια για να τους μεταφέρετε σε χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να τους αποδεχτούν
·         Υποστηρίξτε τους Σύριους πρόσφυγες  με πλήρη δικαιώματα: κανονικά επιδόματα, στέγη, φαγητό, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, επανένωση οικογενειών και άδεια εργασίας

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να δώσει λύση άμεσα
Απευθυνόμαστε στη Βουλή για αν στηρίξει το αίτημα μας.
Απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό για αλληλεγγύη στο  αίτημα μας για πλήρη δικαιώματα στο άσυλο.

SYRIAN REFUGGEES IN GREECE AT SYNTAGMA SQUARE

We are the Syrian refugees who are standing from 19 November 2014 outside of Greek Parliament in Athens at Syntagma square.
We started hunger strike on 24 of November.
We demand full asylum rights as refugees.
We escaped from death in Syria. We escaped from death passing the Aegean sea. We want to live with dignity in Europe.
Our demands are the following:
·         Open the boarding gates by affording us proper travel documents to enable us to travel abroad, inside European Union.
·         Support the Syrian refugees who are blocked in Greece. Book ships to transfer them to the countries which have already announced that they are ready to accept them.
·         Support Syrian refugees with full rights of refugee which include:  regular salaries, shelter, food, health insurance, education, reunification of their families, and work permit.
We call the Greek government to solve this issue immediately.
We appeal to Greek Parliament to support our case.
We appeal to Greek people for solidarity to our demand for full asylum rights.